Základní škola a mateřská škola Stádlec

 Školské zařízení zahájilo svou činnost dnem 1. září 2012, kdy splynutím došlo ke spojení MŠ a ZŠ v jeden subjekt.
 Základní škola - je moderním vzdělávacím zařízením zaměřené na

  •  ekologii 
  •  práci s počítačem
  • rozvoj logického myšlení 
  • činnost školních klubů / Zábavné logiky a deskových her, Anglického jazyka, Doučování)

Nízký počet dětí ve třídě umožňuje pedagogovi individuální přistup ke každému dítěti a přizpůsobit tak rytmus výuky dle dispozic každého dítěte což rozvíjí jeho schopnosti a nadání.  Díky nízkému počtu dětí ve třídě  je zapojení dětí v průběhu hodiny mnohem intenzivnější než ve "velkých" školách. Výuka více ročníků v jedné třídě přispívá k vyšší samostatnosti dětí, které se dokáží více soustředit na svou činnost a odcházejí tak na druhý stupeň ZŠ mnohem více připravené, zejména ve  schopnosti samostatně  pracovat. Tuto skutečnost pravidelně potvrzují rodiče, jejichž dítě odešlo z naší ZŠ na druhý stupeň do tzv. velké školy.

Režim školy je v souladu s věkovými potřebami dětí (zajištění odpočinku, dostatek pohybu, pobyt v přírodě, pitný a stravovací režim), výuku na počítačích (k dispozici počítačová učebna se Smart board a  přístupem na internet).

 K dispozici je též školní zahrada a pozemek, kde  děti získávají vztah k přírodě a ekologii. 

    Zastupitelstvo městyse Stádlec  rozhodlo o finanční podpoře každého žáka, který nastoupí do první třídy Základní školy ve Stádlci finanční částkou        3 000,-Kč. 
Přímo ve škole  je vývařovna s jídelnou. Velkou výhodou tak je, že děti mají jídlo přímo od „okénka“.  Při ZŠ je také školní družina, která se kvalifikovaně postará o Vaše děti i v době mimo výuku. Družina se svou provozní dobou přizpůsobuje požadavkům rodičů. Nový subjekt též nabídne mimoškolní aktivity dle zájmu dětí a možností zařízení
.

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Stádlec

zsstadlec@seznam.cz

Doručovací adresa:
Základní škola a mateřská škola Stádlec
Stádlec 128 PSČ 391 62

Základní škola 380 123415
Mateřská škola 380 123414

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode